REGULAMIN KARTY VIP

 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY VIP wystawianej przez By dziubeka – biżuteria modowa, zwanej dalej KARTĄ. KARTA daje jej użytkownikowi prawo do zniżki przy zakupie produktów firmy By dziubeka - biżuteria modowa i inne przywileje określone w regulaminie.

 1. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba, która dokona minimum jednego zakupu produktów firmy By dziubeka - biżuteria modowa.
 2. Warunkiem otrzymania Karty jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego KARTY VIP Biżuterii modowej By dziubeka.
 3. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego.
 4. KARTA jest wydawana bezterminowo. Jest ważna do momentu trwania programu KARTA VIP.
 5. Wystawcą i właścicielem KARTY jest By dziubeka - biżuteria modowa.
 6. Użytkownikiem KARTY, czyli osobą, której imię i nazwisko widnieje na KARCIE, może zostać uprawniona osoba, która wypełniła i własnoręcznie podpisała formularz zgłoszeniowy.
 7. KARTA jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych firmy By dziubeka - biżuteria modowa.
 8. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTA jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek oraz innych przywilejów, wynikające z faktu posiadania KARTY, nie może być cedowane na inną osobę.
 9. KARTA zostanie wysłana do użytkownika pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub przekazana osobiście na stoisku firmowym lub w siedzibie firmy.
 10. Klient, który jest uprawniony do otrzymania KARTY zostaje zarejestrowany w bazie danych By dziubeka – biżuteria modowa na podstawie formularza zgłoszeniowego.
 11. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia KARTY, w celu wystawienia duplikatu, jej właściciel powinien zgłosić się z dowodem tożsamości do siedziby firmy By dziubeka - biżuteria modowa lub stoiska firmowego w celu ustalenia sposobu wydania duplikatu.
 12. KARTA daje jej właścicielowi prawo do zniżek lub innych gratyfikacji przy zakupie produktów By dziubeka – biżuteria modowa ustalanych indywidualnie przez firmę. Zniżka liczona jest od ceny produktu obowiązującej w ofercie firmy. Zniżce nie podlegają produkty przecenione, promocyjne lub wyprzedażowe.
 13. Warunkiem uzyskania zniżki przy zakupie jest okazanie KARTY. Użytkownik KARTY może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie posługiwania się KARTA.
 14. Zniżki i promocje skierowane do posiadaczy KARTY, nie łączą się z promocjami i obniżkami okazjonalnymi skierowanymi do ogółu klientów. Posiadacz KARTY sam wybiera korzystniejszą dla niego formę zakupu.
 15. Regulamin KARTY VIP By dziubeka - biżuteria modowa obowiązuje od 1 października 2012 r.
 16. By dziubeka - biżuteria modowa zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.bydziubeka.pl.
 17. Adresy sklepów, gdzie ważna jest karta VIP są dostępne na stronie internetowej www.bydziubeka.pl.